University Hymn


USEP NAMING LIYAG


Tanging Pamantasan naming mahal,
Tampok ng Timog Mindanao
Ang liwanag mo ay aming ilaw,
Sa landas ng karunungan.

USeP naming liyag
Nasa ‘yo ang pangarap
Ang pag-asa at pag-unlad,
Dunong laya at galak
Ng mga kabataang s’yang lakas
Nitong bayan, ngayo’t bukas

Pamantasan naming dakila
Batis ka ng dunong at tuwa
Ang pangalan mo’y ibabandila
Ng matanghal itong bansa

USeP pamantasan naming liyag
Handog sayo’y puri at bulaklak
Ang Pangalan mo ay itatanyag
Bandila mo’y itataas

Ang pangalan mo ay itatanyag
USeP naming liyag.